Chotěšov Obec Chotěšov

Sport a turistika - Pinky

19.5. 2019 Obecní úřad Chotěšov

Jedná se o poměrně rozlehlou lokalitu, kam spadají rybníky: Pinky – Velký rybník a Malý rybník, Šindlerák (známý i pod jménem Malý mantovský rybník). Lokalita v podobě jak ji známe dnes vznikla důsledkem důlní činnosti v černouhelném dolu Austria a následným poklesům hornin a půdy. Na více poddolovaných místech vznikly větší či menší rybníky. Přilehlé louky jsou v důsledku poklesu půdy po většinu roku podmáčené, tomu také odpovídá složení rostlinných druhů a společenstev. Rybníky se nacházejí mezi obcemi Losina, Mantov a Vstiš, slouží převážně pro sportovní rybolov a k rekreaci. Jedná se o lokilatu, kde působením člověka vzniklo jedinečné mokřadní společenstvo rostlin a živočichů, které si zaslouží pozornost milovníků přírody.